14 cze
2021

Burmistrz Reska informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i  Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pt. „Region Przyjazny Rodzinie”. Program wyznacza cele i działania Samorządu Województwa w obszarze wsparcia i poprawy warunków życia i funkcjonowania zachodniopomorskich rodzin i mieszkańców.   

Konsultacje są prowadzone w terminie od 7 czerwca do 7 lipca 2021 r.

W przypadku pojawienia się przez Państwa propozycji zmian, prosimy o zgłaszanie opinii, uwag, wniosków i propozycji za pomocą załączonego formularza, na adres mjasionowska@wzp.pl. lub tel. 91/42 53 609.

Załączniki: